Posted on

ผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือ

ผลกระทบของการใช้มือถือในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์และภายในหนึ่งวันเราใช้โทรศัพท์มือถือที่มีการเฉลี่ยโดยประมาณ 5.7 ชั่วโมงต่อวันได้โดยอ้างอิงมาจาก ETDA สำนักงานพัฒนาทุรกรรมทางด้านของอิเล็กทรอนิกส ของกระทรวงไอซีทีนั่นเอง 

แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือเป็นการเล่นแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่างๆจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมา โดยมีดังนี้

ในเรื่องของด้านสุขภาพ นั่นก็คือ 

โรคจิตติดมือถือ หรือ nomophobia ซึ่งนั่นก็หมายถึงความรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลกลัวที่จะไม่มีโทรศัพท์มือถือในการใช้งานโดยจะมีอาการดังต่อไปนี้ 

่างมือถือไม่ได้เลย  

-เสียงมือถือดังทีไรทิ้งทุกอย่างในทันที 

มีการอัพเดทโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างแม้กระทั่งคนในครอบครัว 

โรคจอประสาทตาเสื่อมนั่นก็คือ 

โลกนี้เกิดจากแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งดวงตาที่ได้รับแสงสีน้ำเงินมากๆนั้นจะก่อให้เกิดการเสื่อมของศูนย์กลางเรติน่า ของดวงตาโดยจะมีอาการดังต่อไปนี้ 

-มีการมองภาพที่บิดเบี้ยวไปจากเดิม 

จะมองในที่สว่างได้ไม่ชัดเท่าที่ควร 

-จะมีสายตาที่พล่ามัว 

และจะมีการมองสีผิดเพี้ยนไปจากเดิม  

โรค Text neck syndrom หรือโรคไหล่ห่อคอตกนั่นเอง 

โลกนี้คือกลุ่มอาการการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นคอบ่าและไหล่นั่นเองรวมไปถึงความเสื่อมของกระดูกที่เป็นข้อต่อของกระดูกหรือหมอนรองกระดูกบริเวณที่เป็นคอได้เช่นกันโดยปัญหาหลักหลักเหล่านี้เกิดจากการบาดเจ็บที่ซ้ำซากในบริเวณคอของเรา ซึ่งเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือในระยะเวลานานของแต่ละวันและร่างกายอยู่ในอิริยาบถที่สมนั่นเอง 

โรคเนื้องอกหรือมะเร็งที่สมองมีดังนี้ 

โรคที่เกิดจากสาเหตุเหล่านี้เกิดจากรังสีที่แผ่ ออกมาในขณะที่มีการใช้งานของโทรศัพท์มือถือหากเราได้รับรังสีในปริมาณมากและมีการเกิดการสะสมรังสีซึ่งนั่นจะเป็นการไปทำร้ายดีเอ็นเอของร่างกายของเรา และอาจส่งผลให้เกิดเป็นเซลล์เนื้องอกได้ซึ่งถ้าหากร่างกายได้รับกับรังสีเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพนั่นก็คือจะมีอาการเวียนหัวปวดหัวเนื้องอกในหูและเนื้องอกนัยน์ตาและร้ายแรงที่สุด นั่นก็คือเนื้องอกในสมองนั่นเอง 

ด้านสังคมและคนรอบข้างมีดังนี้ 

ขาดความมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี ถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เรานั้นติดต่อกับคนได้มากมายได้ทั่วโลกแต่คนส่วนใหญ่ จะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการพูดคุยกับเพื่อนหรือญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ห่างไกลจึงขาดความใส่ใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินกลายเป็นคนที่แยกตัวออกจากสังคมนั่นเอง       

Posted on

อันตรายของรังสีที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

มีรังสีจากโทรศัพท์มือถือจริงหรือไม่

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกายมาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์และภายในหนึ่งวันเราใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวันโดยอ้างอิงมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพแล้วรู้หรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นั้นมีรังสีแพร่ออกมาด้วยในขณะที่โทรศัพท์ปิดเครื่องนั้นจะไม่มีรังสีแผ่ออกมาจากตัวเครื่องแต่เมื่อเราเปิดเครื่องจะมีรังสีแพร่ออกมาในปริมาณออกอ่อนในขณะที่เราใช้งานออนไลน์นั้นจะมีรังสีแพร่ออกมาในปริมาณมากและถ้าเราได้รับรังสีปริมาณมากและเกิดการสะสมเป็นเวลานานรังสีที่ได้รับจะไปทำลาย DNA ของเซลล์ในร่างกายทำให้เซลล์เกิดการบาดเจ็บเสียหายและอาจเกิดการกลายพันธุ์เป็นเนื้องอกได้ในที่สุด

เมื่อร่างกายได้รับรังสี จากโทรศัพท์มือถือแล้วจะเป็นอย่างไร

ปัจจุบันเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อ สื่อสารและเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวคนเรามากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือตามสติในการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยทั้งห้าภูมิภาคจากสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยแบ่งตามช่วงอายุ พบว่าห้าถึง 14 ปีใช้ 23.6% ส่วน 10 ห้าถึง 24 ปี 44.6% 25 ถึง 34 ปีใช้ 19.4% 35 ถึง 49 ปี 10.3% และ 50 ปีขึ้นไปใช้อยู่ที่ 3.4% และ การใช้โทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปนั้นก็จะได้รับรังสีจากโทรศัพท์มือถือมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพคือจะมีอาการเวียนหัวปวดหัวอาจเกิดเนื้องอกในหูเนื้องอกนัยน์ตาและเนื้องอกใน สมองหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ในทันที

วิธีการป้องกันรังสีจากโทรศัพท์มือถือ

ในสังคมปัจจุบันการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรานั้นมีติกรรมเสพติดการใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลากินข้าวเวลาทำงานหรือเวลาเข้าห้องน้ำแม้กระทั่งเวลานอน แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันรังสีจากการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไรได้บ้าง

  • ควรวางโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากตัวประมาณ 15 เซนติเมตร
  • ไม่ควรถือโทรศัพท์มือถือข้างเดียวนานเกิน 15 นาที
  • ควรใช้หูฟังแทนการใช้โทรศัพท์มือถือแนบกับหู

เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีจะมีกะโหลกที่บางกว่าผู้ใหญ่ทำให้เกิดโรคได้ง่ายกว่า

เราจะเห็นได้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือมีทั้งประโยชน์และโทษของมานซึ่งเราควรใช้ให้ถูกจุดหรือถูกลักษณะโดยวิธีการทำปฏิบัติตามคำแนะนำด้านบนจะเป็นการช่วยให้คุณและครอบครัวของคุณห่างไกลโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากโทรศัพท์เหล่านี้และไม่ควรใช้นานเกินเกินไปควรหันไปคุยกับคนรอบข้างบ้างเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวหากคุณ มัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือหรือต่างคนต่างเล่นนอกจากจะส่งผลให้เกิดผลเสียหรือทำให้เป็นโรคตามมาก็ยังทำให้ครอบครัวของคุณห่างไกลกันมากขึ้นอีกด้วย

Posted on

โปรโมรชั่นรับฟรี huawei รุ่น y6s มีดังนี้

สำหรับทุกคนปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าโทรศัพท์ในวันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานสำหรับหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นโทรเข้า หรือรับสายหรือดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูยูทูป หรืออะไรแบบนี้แต่บางท่านที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้หรือบางท่านที่อาจจะทำมือถือหล่นหายตกน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะและวันนี้เราได้นำเสนอ

สิ่งต่างๆนั้นก็คือการลุ้นรับโทรศัพท์มือถือฟรี นั่นก็คือโทรศัพท์รุ่น huawei นั่นเองโดยรุ่นนั้นจะเป็นรุ่น y6s เป็นการรับเครื่องไปใช้เน็ตฟรีฟรีโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่าเครื่องแม้แต่บาทเดียวนะคะ

สำหรับ huawei y6s นั้น เป็นรุ่นจอใหญ่ 6.09 นิ้วหรือประมาณ 6 นิ้วนะคะ

แบตเตอรี่ประมาณ 3020 mah กล้อง 13 ล้านพิกเซล สำหรับในส่วนรายละเอียดในสเป็คพื้นฐานนั้นเราจะมาแนะนำและเป็นการรับเครื่องฟรีนั้นน่ะค่ะหน้าจอนั้นจะเป็นหน้าจอแบบน้ำหยดน้ำโดยมีจอกว้างประมาณ 6.09 นิ้วความละเอียดของหน้าจอคือ 720 โวลต์ 1560 พิกเซล

เป็นระบบปฏิบัติการ android 9.0 หน่วยประมวลผลจะเป็นระบบแบบมีเดียเทคความเร็ว 2.3 จิกะเฮิร์ตซ์ลอม 64 กิ๊กแรมสามจิ๊กพอมาถึงตัวลอมกับแรมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าลอมคืออะไร rom พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 64 จิ๊กซึ่งก็คือในปัจจุบันนี้ก็จะมีการเก็บ 64 128 อะไรประมาณนี้แต่สำหรับ 64 จิ๊กก็เพียงพอสำหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วๆไปนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือดูหนังฟังเพลง และ ram ตัวนี้ให้มามากถึงสามจิ๊ก ซึ่งเป็นรุ่นกลางถึงสูงนะคะและสำหรับเรื่องนี้ยังสามารถเพิ่มเมมบริการได้อีกถึง 512 จิ๊กกล้องหลัง 13 ล้านพิกเซลโลรับแสงขนาด f/1.8 กล้องหน้าความละเอียดแปดล้านพิกเซลรูรับแสง f/2.0 แบตเตอรี่ที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง 3020 mah นี่ก็เป็นสเปคของตัวเครื่อง huawei y6s ราคาไม่ได้เสียงนะคือท่านไม่ต้องจ่าย เงินค่าเครื่องแม้แต่บาทเดียวนะคะสำหรับการรับ huawei y6s ไปใช้นั้น แบบฟรีๆ และรายละเอียดในการรับฟรีมีดังนี้

สำหรับรายละเอียดในการรับโทรศัพท์แบบฟรีโดยที่ฉันไม่ต้องเสียงเงิน

หรือจ่ายเงินค่าเครื่องแม้แต่บาทเดียวนั้นก็เป็นชั่นจากทางด้านของเครือข่ายดีแทคสำหรับพรุ่งนี้ก็คือโทรศัพท์รุ่นนี้จะมีสีด้วยกันทั้งหมดสองสีด้วยกันซึ่งจะมีสีดำและจะมีสีฟ้าสามารถรับฟรีได้ทั้งสองสีเลยนะคะสำหรับการรับฟรีทั้งสองสีนี้จะได้ของแถมเป็นยูเอสบีอะแด๊บเตอร์มูลราคา 780 บาทไปใช้งานด้วยนะคะ

เห็นหรือเปล่าคะว่าเพื่อนก็รับฟรีแถมยังได้ของแถมอีกสำหรับโปรโมชั่นนี้ตามที่เราได้แจ้งไปจะเป็นโปรโมชั่นทางด้านของเครือข่ายดีแทคในรายละเอียดของการรับเครื่องฟรีนั้นทางดีแทคก็ได้มีกำหนดและกฎเกณฑ์ในการรับเครื่องฟรีทั้งหมดดังต่อไปนี้

ในการรับเครื่องฟรีของมือถือรุ่นนี้นั้นทาง DTAC ได้กำหนดไว้ว่าสำหรับลูกค้าที่ย้ายค่ายมาใช้ระบบของดีแทคระหว่างวันที่ 19 ถึง 29 กุมภาพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในส่วนของวิธีการย้ายค่ายผ่านทาง ช่องทางออนไลน์มาเป็นระบบเครือข่ายของดีแทค และการรับช่องทางในการรับเครื่องฟรีนั้นที่ท่านไม่ต้องจ่ายเงินค่าเครื่องแม้แต่บาทเดียว

เพียงแต่ดีแทคให้ท่านชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 700 บาทตรงจุดนี้หลายหลายท่านก็คงจะสงสัยว่าการที่เราได้แจ้งเมื่อสักครู่นั่นก็คือรับเครื่องฟรีแต่ทำไมเราจะต้องจ่ายเงินค่าบริการล่วงหน้าทำไมไม่ได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยตรงนี้ขอชี้แจงเพิ่มเติม

ดังนี้การรับเครื่องฟรีนั้นก็คือโปรโมชั่นจากทางร้านของดีแทคโดยดีแทคนั้นให้เครื่องฟรีซึ่งท่านไม่ต้องจ่ายเงินเพราะถ้าท่านเดินทางไปซื้อตามร้านค้าโทรศัพท์รุ่นนี้จะต้องทำการจ่ายเงินประมาณ 4000 บาทท่านจะไม่ได้ฟรี

Posted on

แก้ปัญหาเข้าระบบแบบ 2 ชั้น ผ่าน Messenger บนเฟซบุ๊ก

วันนี้จะพาพวกเรานั้นไปเรียนรู้ระบบการเข้าเฟสบุ๊กบางคนก็คือการเข้าระบบแบบ 2 ชั้นไว้นั่นเอง ก็คือการเกิดปัญหาด้วยการไม่ได้รับการแจ้งเตือนนั่นเอง ซึ่งนี่ก้คือเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพียงเท่านั้นนะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาแบบ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มก็คือน่าจะได้บ้างไม่ได้บ้างประมาณนี้นะ ก็คือถ้าใครที่ทำตามวิธีที่เราบอกแล้วไม่ได้นั่นก็คือคงใช้วิธีนี้ไม่ได้นะ หากใช้วิธีนี้ไม่ได้ก็ลองไปหาวิธีอื่นๆจากคนอื่นเอาละกัน

ดังนั้นหากเราใช้งานก็คือเรานั้นควรที่จะเรียนรู้ในการป้องกันอยู่ตลอดเวลานั่นเอง และใครที่ใช้เฟสบุ๊กในการสื่อสารหรือใช้ในการทำงานอะไรก็ตามสิ่งทีสำคัญนั้น สำหรับบัญชีอีเมลและเบอร์โทรของโทรศัพท์นั้นจะต้องมีการใช้งานอยู่เป็นประจำนั่นเองนะ

ถ้าหากสองสิ่งนี้ใช้งานบนเฟสบุ๊กของคุณไม่ได้นั่นคุณเตรียมตัวทิ้งบัญชีเดิมของคุณได้เลยก็คือขอฝากเรื่องนี้ไว้เลนะ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นการพาไปดูวิธีเพื่อเป็นการแก้ปัญหาผ่าน Messenger นั่นเอง

กรณีที่ไปเข้าระบบเฟสบุ๊กแล้วไม่ได้รับรหัสยืนยันหรือตั้งค่าล็อก 2 ชั้นแต่เมื่อเข้าระบบแล้วระบบไม่ส่งรหัสมาให้ ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าการแก้ในส่วนนี้

1.คุณจะต้องยังไม่ออกระบบของ Messenger ยังใช้งานปกติอยู่

2.รหัสผ่านเฟสบุ๊กของคุณนั้นคุณยังจะต้องจำได้คือมีการใช้งานได้ตามปกติ

ทั้งสองสิ่งนี้หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณจะไม่สามารถแก้ปัญหาการเข้าระบบแบบ 2 ชั้นนี้ได้

มาดูกันดีกว่าว่าทำอย่างไรได้บ้างยกตัวอย่าง

เราจะทำการเปิดแอพพลิเคชั่นที่เป็น กูเกิ้ลโครม ในส่วนนี้ก็กดเข้าไปเลย ต่อไปในช่องค้นหาหรืออที่อยู่เว็บให้เรากดเข้าไปเสร็จแล้วก้พืมพ์ เฟสบุ๊กดอทคอมนั่นเองประมาณนี้จากนั้นให้เราไปกดที่จุดไข่ปลาที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอที่เป็นจุดสามจุดนะ ดังนั้นกดค้นหาและไปทำการติ๊กเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปตัวนี้ โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกออกดังนั้นตัวมันกก็จะใหญ่ขึ้นนั่นเอง

จากนั้นให้กรอกเบอร์โทรหรืออีเมลจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านหากคุณจำรหรัสผ่านตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าจบนะ เพราะมันจะไม่สามารถเข้าใช้เฟสบุ๊กได้อย่างแน่นอนจากนั้นกดปุ่มเพื่อเข้าสู่ระบบนั่นเอง

ถ้าหากว่ารหัสผ่านและอีเมลถูกต้องก็จะทำการเข้าได้เลย หากเข้าไม่ได้แสดงว่าไม่ถูกต้องนั่นเองจากนั้นจะมีข้อความให้เรานนั้นกรอกรหัสขึ้นอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเราอีกรอบโดยเรานี้จะต้องทำการกรอกใหม่เพื่อเป็นการยืนยันหากยืนยันได้แล้วก็จะสามารถเข้าใช้งานเฟสบุ๊กได้อย่างปกตินั่นเอง

Posted on

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ 

มีใครรู้บ้างคะว่าคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาการมาจากอะไร 

ซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นมีการพัฒนาการมาจากการคำนวณโดยมาจากลูกคิดนั่นเอง โดยในปี พ.ศ. 2376 นั้น ชาร์ ล แบบเบจ เค้าได้ประดิษฐ์และคิดวิเคราะห์เรื่องหนึ่งขึ้นมา ซึ่งถือว่าเครื่องวิเคราะห์เป็นเครื่องมือต้นแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของเรานั่นเองและด้วยเหตุนี้ก็ได้มีการยกย่องให้ ชาร์ ล แบบเบจขึ้นเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ และคุณรู้กันบ้างหรือไม่คะว่าใครคือโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกหลายคนอาจจะงงใช่ไหมคะซึ่งโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนั่นก็คือเอด้าออกุสต้านั่นเอง 

ยุคของคอมพิวเตอร์โดยคอมพิวเตอร์สามารถ แบ่งออกเป็นห้ายุคด้วยกันและนั่นก็ได้แก่ 

ยุคที่หนึ่งเป็นการใช้คอมพิวเตอร์โดยการใช้หลอดสุญญากาศซึ่งเป็นการใช้กำลังไฟฟ้าสูงซึ่งมันมีปัญหาในเรื่องของความร้อนส่งผลให้ไส้หลอดขาดง่ายและบ่อยมาก 

ยุคที่สองเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทานซิสเตอร์ มีแกนฟอร์ไลฟ์เป็นหน่วยเป็นความจำ 

คอมพิวเตอร์ยุคที่สามจะใช้วงจรไอทีและก็พิมพ์บนแผ่นลิค่อน แล้วก็จะใช้ชิปซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ยุคนี้มีขนาดเล็กลงและมีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้งาน  

คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่มีการประดิษฐ์ไม่ครบโพรเซสเซอร์ขึ้นมาทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กและราคาถูกจึงทำให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเกิดขึ้นมาในยุคนี้ 

คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้าจะมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์และระบบหน่วยความจำเพื่อเป็นการสะดวกในการใช้งานมีการสร้างคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและเป็นการพกพาขนาดเล็กเพื่อเป็นการนำมาใช้ 

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

คุณรู้มั้ยคะว่าองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีอะไรบ้าง 

ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็ประกอบ ไปด้วย 4 อย่าง ได้แก่ 

ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ 

บุคลากร 

ข้อมูล 

ฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์สตางค์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถมองเห็นด้วยตาและก็สัมผัสจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์หรือเมนบอร์ดอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆซึ่งฮาร์ดแวร์ก็จะแบ่งออกเป็นห้าหน่วยย่อยได้แก่ 

หน่วยรับข้อมูล  โดยหน่วยรับข้อมูลจะทำหน้าที่รับข้อมูลจากคนแล้วส่งประเมินผล เพื่อทำการประมวลผลอุปกรณ์ประเภทหน่วยรับข้อมูลนะคะก็จะมีคีย์บอร์ดสำหรับคีย์บอร์ดนั้นจัดว่าเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้นเมาส์สแกนเนอร์อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือไมโครโฟนกล้องเว็บแคม 

หน่วยประมวลผลกลางหรือที่เราเรียกกันว่าซีพียูมีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำมาแปลความหมายและทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ซีนพี่อยู่ถือได้ว่าเป็นสมองของ คอมพิวเตอร์เปรียบได้กับสมองของคนเรานั้นเองโดยความเร็วของซีพียูนะคะนับเป็นเมกะเฮิรตซนั่นเอง 

Posted on

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีดังนี้

คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นอยู่หลายอย่างด้วยกันซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เรานั้นนำมันมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในสังคมของเรานั่นเองโดยคอมพิวเตอร์นั้นสามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือ การนำไปใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่นการพิมพ์จดหมายหรือรายงานหรือเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในปัจจุบันเราจะเรียกงานเหล่านี้ว่าการประมวลผลนอกจากนั้นแล้วคอมพิวเตอร์ยังมีการประยุกต์ใช้ในรูปแบบ ต่างๆอีกหลายหลายด้านเช่นกันโดยจะมีดังต่อไปนี้

งานธุรกิจ

สำหรับงานธุรกิจนั้นสามารถแบ่งได้เช่นบริษัทร้านค้าห้างสรรพสินค้าตลอดจนโรงงานต่างๆซึ่งเป็นการใช้คอมด้วยกันทั้งสิ้น ดังเช่นการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการทำบัญชีหรืองานประมวลผลของคำหรืออาจจะเป็นการติดต่อกับหน่วยงานที่เป็นภายนอกระบบของการทำมนาคมนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นงานอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่จะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ ในด้านของการ ควบคุมการผลิตหรือเป็นการควบคุมสำหรับการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์ เช่นโรงงานที่ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งมันจะส่งผลให้การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั้นมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้นงานธนาคารที่เป็นการ ฝากและถอนของเงินกับตู้ที่เป็นอัตโนมัติและในหน่วยงานอื่นๆของธนาคารนั่นก็คือการคิดดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากหรือการฝากโอนเงินระหว่างบัญชีซึ่งคอมพิวเตอร์นั้นเป็นการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยการผ่าน เครือข่ายนั่นเอง

งานวิทยาศาสตร์

สำหรับงานวิทยาศาสตร์นั้นคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการแพทย์และงานเกี่ยวกับสาธารณสุขเพราะเป็นการนำคอมพิวเตอร์นั้นเข้ามาใช้ในส่วนที่เป็นการคำนวณที่มีการคิดซับซ้อนดังเช่นงานศึกษาเกี่ยวกับโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการส่งจรวดไปสู่อวกาศหรืออาจจะเป็นงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเงินสถิตินอกจากนั้นยังเป็นอุปกรณ์สำหรับในการตรวจโรคต่างๆเพราะมันจะให้ผลที่แม่นยำกว่าการตรวจด้วยวิธีที่ใช้แบบเคมีเพื่อเป็นการตรวจนั่นเอง

งานคมนาคมและการสื่อสาร

เราจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้เกี่ยวกับงานคมนาคมและการสื่อสารได้เป็นอย่างดีซึ่งจะนำเข้ามาใช้ในส่วนของการเดินทางโดยจะใช้คอมนั้นเป็นการจองวันและเวลาหรือที่นั่งซึ่งจะเป็นการนำให้มันเชื่อมโยงกับธีอื่น ไม่ว่าจะเป็น ทางสายการบินหรือสถานีต่างๆเพื่อเป็นการไม่ให้ต้องเสียเวลารอนาน

นอกจากนั้นยังเป็นการนำไปควบคุมไฟจราจรหรืออาจจะเป็นการจราจรทางอากาศเพื่อเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมของวงจรของดาวเทียมเพื่อเป็นการทำ ให้อยู่ในวงโคจรซึ่งจะช่วยส่งผลสำหรับการส่งสัญญาณเพื่อให้ระบบสื่อสารเหล่านั้นมีความชัดเจนและติดต่อกันง่ายยิ่งขึ้น

หน่วยงานราชการ

หลายคนอาจสงสัยว่าคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องอะไรกับหน่วยงานราชการโดยหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุดจะมีการใช้ที่หลากหลายรูปแบบโดยส่วนใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานดังเช่นกระทรวงศึกษาธิการโดยมีการใช้ระบบในการประชุมทางไกลผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนั่นเอง

Posted on

คอมพิวเตอร์คืออะไร

คอมพิวเตอร์ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีความสำคัญในยุคนี้มากที่สุด โดยคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวิธีด้วยกัน โดยเรานั้นอาจจะพูดได้ว่าไม่ว่าจะเป็นห้าง ร้าน หรือโรงเรียนก็ล้วนนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นจึงคอมจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งที่ตองเรียนรู้ โดยวิชาที่เรียนนั้นจะมีการเพิ่มการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้าไปในระบบของการเรียนอีกด้วย

ความหมายของคอมพิวเตอร์มีดังนี้

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักนั้นมาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งก็คือการนับหรือการคำนวณ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ปฏิบัติหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆที่ง่ายและก็ซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์”

คอมพิวเตอร์ก็เลยเป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงานแทนมนุษย์ ในด้านการคิดและการคำนวณรวมทั้งสามารถจำข้อมูลทั้งตัวเลขและก็ตัวหนังสือได้เพื่อการเรียกใช้งานในครั้งถัดไปนอกจากนั้น ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์ได้ด้วยความเร็วสูงโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในด้านต่างๆอีกมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บ ข้อมูลในตัวเครื่องแล้วก็สามารถประเมินผลจากข้อมูลต่างๆได้

การทำงานของคอมพิวเตอร์มีดังนี้

คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม จะมีลักษณะรูปแบบการทำงานของส่วนต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการ โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานหลักเป็น Input Process แล้วก็ output ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : รับข้อมูลเข้า (Input)

เริ่มจากด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถผ่านทางอุปกรณ์ประเภทต่างๆแล้วแต่ประเภทของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นพิมพ์หรือ (Keyboard) เพื่อพิมพ์เนื้อหาข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง ถ้าหากเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิค (Graphics Tablet) โดยมีปากกาประเภทพิเศษสำหรับเขียนภาพ หรือถ้าหากเป็นการเล่นเกมก็จะมีก้านควบคุม (Joystick) สำหรับเคลื่อนตำแหน่งของ การเล่นบนจอภาพ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 : ประมวลผลข้อมูล (Process)

เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะจัดการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อได้ผลลัพธ์ดังที่อยากได้ การประมวลผลอาจจะมีได้หลายประเภท ได้แก่ นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม นำข้อมูลมาหาค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3 : แสดงผลลัพธ์ (Output)

โดยจะเป็นการที่เรานั้นนำผลลัพธ์ซึ่งได้จากการประมวลผลเพื่อนำมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่เป็นการกำหนดไว้นั่นเอง ซึ่งในหลักการทั่วไปจะเป็นการแสดงทางจอภาพหรือที่เรารู้จักที่มีชื่อเรียกว่า”จอมอนิเตอร์” (Monitor)หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้เช่นกัน

Posted on

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่เราควรรู้

สำหรับการแบ็คอัพและเรียกคืนข้อมูลเบื้องต้นมีดังนี้

ต้องบอกก่อนนะว่าหาก BIOS ทำการค้นหาในเรื่องของระบบปฏิบัติการที่จะเป็นกระบวนการของวินโดวส์มีการได้ค้นพบเจอแล้วจะทำให้ไฟล์เหล่านั้นได้ถูกการดาวน์โหลดมาเพื่อนำมาเก็บไว้ที่หน่วความจำที่เราเรียกว่าแรม(RAM) ในทางปกติแล้วเราจะทำการดาวน์โหลดไฟล์จากระบบที่เป็นฮาร์ดดิสก์ต่อจากนั้นไฟล์ระบบก็จะทำการทำงานของมันโดยการดาวน์โหลดโครงสร้างหรือเคอร์เนล(Kernel)เป็นการกระทำของระบบปฎิบัติการวินโดวส์ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการทำงานของรูปแบบของคอมพิวเตอร์นั่นเอง

สำหรับขั้นตอนในการทำในระบบของลำดับสุดท้ายระบบปฏิบัติการวินโดวส์จะกระทำการดาวน์โหลดสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำคอนฟิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบในรูปแบบของเวอร์ชั่นวินโดวส์ รีจิสทรี โพร์ไฟล์ ก็ได้เช่นกันดังนั้นหากมีการทำเสร็จจากระบบเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเสร็จสมบูรณ์และเราก็สามารถใช้งานเกี่ยวกับการเล่นวินโดวส์ได้เลย

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

สำหรับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งจำเป็นเรียกว่ำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องทำความเข้าใจเพื่อให้เราสามารถหาวิธีแก้ไขหีรือป้องกันและบำรุงรักษา อาจจะมีการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ได้อย่างตรงจุดโดยแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์

ขยายความคำว่า ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่เราได้นำมาติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์นั่นเอง

โดยจะมีหน้าที่หลักทำงานอยู่หลากหลายอย่างซึ่งมันจะถูกควบคุมการทำงานโดยซอฟต์แวร์ และมันจะมีส่วนประกอบทั้งหมดได้แก่

ซีพียู (CPU : Central Processing Unit) เราอาจเปรียบได้ว่ามันคือศูนย์รวมกลไกลของคอมพิวเตอร์หรืออาจจะมองได้ว่าเป็นสมองของมันเลยเพราะการทำงานของมันสามารถสั่งงานและครอบคลุมระบบของมันทั้งหมดและยังแบ่งจ่ายการทำงานอย่างเป็นระบบให้ถูกต้องอีกด้วย

ในส่วนของซีพียูนี้ จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานอยู่ภายในของระบบเราสามารถเรียกสิ่งเหล่านี้ได้ว่าทรานซิสเตอร์ ดังนั้นเจ้าตัวทรานซิสเตอร์นี้จะมีหลายตัวด้วยกันเพราะการแยกการทำงานนั้นมันจะสามารถจำและบันทึกคำสั่งมากมายเพื่อเป็นการนำไปใช้ในการประมวนผลออกมาและเป็นการทำงานตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา (Clock)นั่นเอง

สำหรับการประมวนผลในหนึ่งครั้งการทำงานจะเป้นคลื่นความถี่ต่อวินาทีเลยซึ่งเราจะเรียกหน่วยความจำของซีพียูเหล่านี้ว่าเฮิรตซ์ (Hz)หน่วยความจำแคช (Cache Memory) สำหรับเพื่อเป็นคลังเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีขนาดย่อย

โดยมีการเก็บคำสั่งเหล่านี้และข้อมูลเกี่ยวข้องที่เราใช้งานบ่อยๆแต่ทั้งหมดนี้จะมีความจำที่มีไซต์เล็กกว่าหน่วยความจำของแรมและฮาร์ดดิสก์ อย่างที่ทราบกันดีว่าหน่วยความจำแคชจะเป็นการทำงานอยู่ระหว่างซีพียูและหน่วยความจำของแรม เพื่อเป็นการช่วยให้ในขั้นตอนของการประมวลผลการทำงานของซีพียูทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากหน่วยความจำแรม และฮาร์ดดิสก์