Posted on

ไทยพาณิชย์ช่วยลูกหนี้ Speedy Cash

พาณิชย์ช่วยลูกหนี้ Speedy Cash สามารถหยุดชำระหนี้ 3 ถึง 6 เดือน

      จากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  ร่วมมือกับทางธนาคารธนาคารภายในประเทศไทยช่วยเหลือประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อนเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนบัตรเครดิต  สินเชื่อเงินกู้  สินเชื่อรถยนต์  และสินค้าอื่นๆอีกมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์โดยทางธนาคารได้มีการออกมาประกาศให้กับลูกหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ถึงเรื่องการพักชำระหนี้ที่มีผลต่อเนื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 

โดยธนาคารไทยพาณิชย์มีการออกมาบอกว่าจะไม่มีการนำเงินที่เป็นหนี้ค้าง หลังจากที่มีการหมดโครงการการช่วยเหลือเยียวยาแล้วโดยทางไทยพาณิชย์ยืนยันว่าจำนวนเงินตายแต่ยังเป็นงวดเดิม ซึ่งเรื่องนี้นางอภิพันธ์  เจริญอนุสรณ์ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ยืนยันออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้คนปัจจุบันว่าจะหาใครเข้าโครงการการพักชำระหนี้ของโครงการเยียวยาลูกค้าCovid-19 

แล้วหนี้ค้างชำระจะไม่นำมาทบภายในงวดสิ้นสัญญาณแน่นอนแต่จะนำไปต่อท้ายสัญญาให้ชำระในครั้งต่อไปแทน  กรณีบัตร Speedy Cash หากมีการพักชำระหนี้แล้วลูกค้าสามารถกำหนดเองได้ว่าจะชำระทั้งหมดหรือจะชำระขั้นต่ำ และทางธนาคารยังระบุอีกว่าหากลูกหนี้คนไหนที่มีการติดต่อเข้ามาที่ทางธนาคารแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติค่าบริการใกล้ครบกำหนดชำระภายในวันสองวันอังคารก็จะดำเนินการให้กับลูกหนี้ทันทีเรื่องของการปรับลดยอดหนี้

ซึ่งจะมีผลเริ่มออกรถด้านในรอบบิลของเดือนเมษายนและถ้าหากใครกำลังมีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ว่าสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางธนาคารได้โดยตรงโดยทางธนาคารก็จะมีการดูแลเรื่องของการชำระงวดรอบบิลปัจจุบันให้ด้วยโดยโครงการนี้จะมีให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19

      ตอนนี้ข่าวที่ออกมากับข้อมูลของความเป็นจริงที่พนักงาน Call Center ของธนาคารคุยกับลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรงกันโดยข่าวจะระบุว่าจะมีการช่วยเหลือโดยที่ไม่มีการนำมาทบให้จ่ายในครั้งเดียวหากมีการสิ้นสุดโครงการของการเลื่อนชำระหนี้ให้มีความเป็นจริงแล้วเวลาที่พนักงานของทางธนาคารโทรติดต่อกับลูกค้ากลับพบว่าเมื่อครบกำหนดชำระ 6 เดือนงวดที่ 7 ของการชำระ

จะต้องมีการจ่ายยอดคงค้างทั้งหมดของยอดมีการเลื่อนชำระทั้งหมด 6 รอบบิลซึ่งข้อมูลกับทางกรรมการผู้จัดการธนาคารธนชาต Call Center ติดต่อหาลูกค้านั้นไม่ตรงกันเลยช่วงนี้อาจจะต้องมีการสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยืนยันแน่นอนว่าข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไร 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  bk8