Posted on

พิพิธภัณฑ์นักเขียนอเมริกา

เมื่อ2ปีก่อนนี้เอง นครชิคาโก ได้มีของใหม่ ก่อตั้งขึ้นกลางเมืองอันใหญ่โตนี้ นั่นก้คือ “พิพทธภัณฑ์นักเขียนอเมริกัน” ที่ได้ก่อตั้งและเปิดทำอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ.2017 โดยที่มีคนสำคัญของเมืองนี้หลายคนเลยที่มาร่สมงาน คนหนึ่งคนนั้นก้คือนายกเทศมนตรีชิคาโก นายราห์ม เอ็มมานูเอ็ล

สหรัฐอเมริกา มีพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ แยกย้ายกันอยู่ในเมืองสำคัญต่างๆ ของประเทศหลายแห่ง แต่ไม่ได้มี พิพิธภัณฑ์นักเขียน มาก่อนเลย ดังนั้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเป็นที่แห่งแรกของประเทศที่เกี่ยวกับนักเขียน ที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์นักเขียนในสหรัฐอเมริกา มาจาการที่เมื่อ10 ป่อนนักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายไอริชคนหนึ่งในนครหลวงอเมริกา คือที่กรุงวอชิงตัน ชื่อ โอเฮแกน ได้ไปเยี่ยมถิ่นบรรพบุรุษที่เมืองดูบลินประเทศไอร์แลนด์ ได้มีโอกาสได้ไปดูพิพธภัณฑ์นักเขียนของไอร์แลนด์และเกิดชอบใจมาก อยากให้มีพิพิธภัณฑ์นัเขียนขึ้นบ้างที่สหรัฐอเมริกา

จึงเอาความคิดกลับมาทำให้เป็นความจริง โดยดำเนินการชักชวนองค์กรธุรกิจเอกชนให้มาร่วมลงขันบริจาคเงินสร้าง พิพิธภัณฑ์นักเขียนอเมริกันขึ้น และเขาก็ประสบความสำเร็จ เพราะหาเงินลงทุนมาได้ถึง10,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ จึงได้จ้างบริษัท Amaze Design of Boston จัดระดมนักเขียน ผู้จัดพิมพ์ นักวิชาการ และครู กับคนขายหนังสือ จากหลายแห่งหลลายที่ มาช่วยกันคิด ในที่สุดมีมติเลือก นครชิคาโก เป็นสถานที่ที่จัดพิพิธภัณฑ์ นักเขียนอเมริกาขึ้น โดยมีเหตุผลให้ว่า

ชิคาโก เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และที่สำคัญก็คือ มีชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับนักเขียนและวรรณกรรมมากแห่งหนึ่งด้วย

พิพิธภัณฑ์นักเขียนอเมริกันแห่งนี้ ตั้งขึ้นบริเวณกลางนครชิคาโก จริงๆคือ ตั้งอยู่ด้านเหนือบนถนนมิชิแกน เลขที่ 180 ตอนแรกเรานึกว่าเราจะต้องเสียเวลาไปหาอยู่นาน เดินทางไปโดยรถไฟฟ้า ฟังดูโก้หรู จริงๆก็คือรถขนส่งมวลชลราง ของนครชิคาโก นั้นมักจะเป็นรถลอยฟ้า มากกว่ารถใต้ดิน เมื่อลงจากรถแล้วเดินออกมาทางทะเลสาบถึง

ถนนสายสุดท้ายที่มีอาคาร และขนานกับสวนสาธารณะที่มีทะเลสาปอยู่ถัดไป ถนนี้ก็คือถนนมิชิกนนั่นเอง มีโรงแรมและศูนย์วัฒนธรรมตั้งอยู่