Posted on

อันตรายของรังสีที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

มีรังสีจากโทรศัพท์มือถือจริงหรือไม่

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกายมาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์และภายในหนึ่งวันเราใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวันโดยอ้างอิงมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพแล้วรู้หรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นั้นมีรังสีแพร่ออกมาด้วยในขณะที่โทรศัพท์ปิดเครื่องนั้นจะไม่มีรังสีแผ่ออกมาจากตัวเครื่องแต่เมื่อเราเปิดเครื่องจะมีรังสีแพร่ออกมาในปริมาณออกอ่อนในขณะที่เราใช้งานออนไลน์นั้นจะมีรังสีแพร่ออกมาในปริมาณมากและถ้าเราได้รับรังสีปริมาณมากและเกิดการสะสมเป็นเวลานานรังสีที่ได้รับจะไปทำลาย DNA ของเซลล์ในร่างกายทำให้เซลล์เกิดการบาดเจ็บเสียหายและอาจเกิดการกลายพันธุ์เป็นเนื้องอกได้ในที่สุด

เมื่อร่างกายได้รับรังสี จากโทรศัพท์มือถือแล้วจะเป็นอย่างไร

ปัจจุบันเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อ สื่อสารและเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวคนเรามากที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือตามสติในการใช้โทรศัพท์มือถือของคนไทยทั้งห้าภูมิภาคจากสำนักงานสถิติแห่งชาติโดยแบ่งตามช่วงอายุ พบว่าห้าถึง 14 ปีใช้ 23.6% ส่วน 10 ห้าถึง 24 ปี 44.6% 25 ถึง 34 ปีใช้ 19.4% 35 ถึง 49 ปี 10.3% และ 50 ปีขึ้นไปใช้อยู่ที่ 3.4% และ การใช้โทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปนั้นก็จะได้รับรังสีจากโทรศัพท์มือถือมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพคือจะมีอาการเวียนหัวปวดหัวอาจเกิดเนื้องอกในหูเนื้องอกนัยน์ตาและเนื้องอกใน สมองหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ในทันที

วิธีการป้องกันรังสีจากโทรศัพท์มือถือ

ในสังคมปัจจุบันการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรานั้นมีติกรรมเสพติดการใช้โทรศัพท์มือถือกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลากินข้าวเวลาทำงานหรือเวลาเข้าห้องน้ำแม้กระทั่งเวลานอน แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันรังสีจากการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไรได้บ้าง

  • ควรวางโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากตัวประมาณ 15 เซนติเมตร
  • ไม่ควรถือโทรศัพท์มือถือข้างเดียวนานเกิน 15 นาที
  • ควรใช้หูฟังแทนการใช้โทรศัพท์มือถือแนบกับหู

เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีจะมีกะโหลกที่บางกว่าผู้ใหญ่ทำให้เกิดโรคได้ง่ายกว่า

เราจะเห็นได้ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือมีทั้งประโยชน์และโทษของมานซึ่งเราควรใช้ให้ถูกจุดหรือถูกลักษณะโดยวิธีการทำปฏิบัติตามคำแนะนำด้านบนจะเป็นการช่วยให้คุณและครอบครัวของคุณห่างไกลโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากโทรศัพท์เหล่านี้และไม่ควรใช้นานเกินเกินไปควรหันไปคุยกับคนรอบข้างบ้างเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในครอบครัวหากคุณ มัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือหรือต่างคนต่างเล่นนอกจากจะส่งผลให้เกิดผลเสียหรือทำให้เป็นโรคตามมาก็ยังทำให้ครอบครัวของคุณห่างไกลกันมากขึ้นอีกด้วย