Posted on

ร้านค้าขนาดเล็กและคอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ

ร้านค้าชุมชนและร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก ผู้คนสามารถเปิดร้านขายของขึ้นมาได้เองโดยที่มีการลงทุนค่อนข้างต่ำในการซื้อสินค้ามาขายในสถานที่ของตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาค่อนข้างในชุมชนต่างๆจะมีร้านค้าของชุมชนตัวเองเป็นจำนวนมาก เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานการขายของ ในเขตการดูแลของตัวเอง

ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นจะต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในส่วนของการดำเนินกิจการ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หากจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น หรือหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพื่อมาใช้พัฒนาในส่วนของธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาหากลุ่มลูกค้าเยอะมากยิ่งขึ้น แม้แต่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าในส่วนของการทำหน้าร้านแบบออฟไลน์ ก็มีความจำเป็นจะต้องนำอุปกรณ์ต่างๆที่มีการพัฒนาในยุคปัจจุบันเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ร้านขนาดเล็กมีความจำกัดในการใช้เทคโนโลยีและส่วนของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่จะรู้ประมาณในการพัฒนาการทำงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นว่าการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ให้ใหม่ได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์บวกกับอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองในการพัฒนาในส่วนของอาชีพหรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการค้าขาย ในส่วนของร้านค้าขนาดเล็กหรือร้านค้าชุมชนนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ได้หลายอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับจ่ายเงินที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อมามีส่วนร่วมในการใช้งาน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนติดต่อสื่อสารทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้แอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนที่มีการผลิตขึ้นมาจากธนาคารต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน หรือจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของธนาคารที่สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อเช็คยอดเงินหรือทำธุรกรรมการเงินอื่นๆได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับในส่วนของเว็บไซต์เพื่อมารับจ่ายเงิน

และมีอีกมากมายที่ร้านค้าขนาดเล็กสามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นสร้างเพจขึ้นมาเพื่อบ่งบอกกับคนในชุมชนว่าวันนี้มีของสินค้าอะไรมาขาย หรือแม้แต่จะเป็นสร้างโปรโมชั่นการโฆษณาใหม่ๆเพื่อให้มีการขยายตัวของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น ความรู้ในชุมชนว่ามีความต้องการในสินค้าชนิดใดได้บ้าง เพื่อนำมาพัฒนาความต้องการในการใช้สินค้าให้ตรงกับสิ่งที่ลงทุน

การลงทุนจากคลังใช้ทรัพยากรส่วนตัวในการลงทุนสินค้าและบริการต่างๆ หากไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะทำให้สินค้าเรานั้นมีการค้างสต๊อกและทำให้เงินในการลงทุนจมกับสินค้าต่างๆที่ไม่สามารถขายได้ นี่จึงเป็นความจำเป็นที่ร้านค้าขนาดเล็กก็จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ และในปัจจุบันก็มีแพลตฟอร์มหรือนวัตกรรมมากมายเกิดมาเพื่อรองรับการทำงานของผู้คนในด้านต่างๆ

 

 

สนับสนุนโดย    rb88 pantip