Posted on

ผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือ

ผลกระทบของการใช้มือถือในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์และภายในหนึ่งวันเราใช้โทรศัพท์มือถือที่มีการเฉลี่ยโดยประมาณ 5.7 ชั่วโมงต่อวันได้โดยอ้างอิงมาจาก ETDA สำนักงานพัฒนาทุรกรรมทางด้านของอิเล็กทรอนิกส ของกระทรวงไอซีทีนั่นเอง 

แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือเป็นการเล่นแอพพลิเคชั่นในรูปแบบต่างๆจะก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมา โดยมีดังนี้

ในเรื่องของด้านสุขภาพ นั่นก็คือ 

โรคจิตติดมือถือ หรือ nomophobia ซึ่งนั่นก็หมายถึงความรู้สึกไม่สบายใจวิตกกังวลกลัวที่จะไม่มีโทรศัพท์มือถือในการใช้งานโดยจะมีอาการดังต่อไปนี้ 

่างมือถือไม่ได้เลย  

-เสียงมือถือดังทีไรทิ้งทุกอย่างในทันที 

มีการอัพเดทโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างแม้กระทั่งคนในครอบครัว 

โรคจอประสาทตาเสื่อมนั่นก็คือ 

โลกนี้เกิดจากแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราซึ่งดวงตาที่ได้รับแสงสีน้ำเงินมากๆนั้นจะก่อให้เกิดการเสื่อมของศูนย์กลางเรติน่า ของดวงตาโดยจะมีอาการดังต่อไปนี้ 

-มีการมองภาพที่บิดเบี้ยวไปจากเดิม 

จะมองในที่สว่างได้ไม่ชัดเท่าที่ควร 

-จะมีสายตาที่พล่ามัว 

และจะมีการมองสีผิดเพี้ยนไปจากเดิม  

โรค Text neck syndrom หรือโรคไหล่ห่อคอตกนั่นเอง 

โลกนี้คือกลุ่มอาการการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นคอบ่าและไหล่นั่นเองรวมไปถึงความเสื่อมของกระดูกที่เป็นข้อต่อของกระดูกหรือหมอนรองกระดูกบริเวณที่เป็นคอได้เช่นกันโดยปัญหาหลักหลักเหล่านี้เกิดจากการบาดเจ็บที่ซ้ำซากในบริเวณคอของเรา ซึ่งเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือในระยะเวลานานของแต่ละวันและร่างกายอยู่ในอิริยาบถที่สมนั่นเอง 

โรคเนื้องอกหรือมะเร็งที่สมองมีดังนี้ 

โรคที่เกิดจากสาเหตุเหล่านี้เกิดจากรังสีที่แผ่ ออกมาในขณะที่มีการใช้งานของโทรศัพท์มือถือหากเราได้รับรังสีในปริมาณมากและมีการเกิดการสะสมรังสีซึ่งนั่นจะเป็นการไปทำร้ายดีเอ็นเอของร่างกายของเรา และอาจส่งผลให้เกิดเป็นเซลล์เนื้องอกได้ซึ่งถ้าหากร่างกายได้รับกับรังสีเหล่านี้จะส่งผลต่อสุขภาพนั่นก็คือจะมีอาการเวียนหัวปวดหัวเนื้องอกในหูและเนื้องอกนัยน์ตาและร้ายแรงที่สุด นั่นก็คือเนื้องอกในสมองนั่นเอง 

ด้านสังคมและคนรอบข้างมีดังนี้ 

ขาดความมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี ถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ทำให้เรานั้นติดต่อกับคนได้มากมายได้ทั่วโลกแต่คนส่วนใหญ่ จะใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการพูดคุยกับเพื่อนหรือญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ห่างไกลจึงขาดความใส่ใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินกลายเป็นคนที่แยกตัวออกจากสังคมนั่นเอง