Posted on

คอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในยุคสมัยก่อนหรือยุคสมัยเริ่มต้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่หน้าตาอย่างทุกวันนี้ เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติ ทำขึ้นมาโดยง่ายๆเพื่อมีผลด้วยการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการคิดวิเคราะห์หรือการบันทึกสิ่งต่างๆ นี่เองจึงทำให้บ่งบอกได้ว่าผู้คนต่างๆมีความพยายามในการพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการนำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนา สภาพดีมากยิ่งขึ้นผู้คนส่วนใหญ่มีการปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่เสมอ

เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน ในยุคแรกที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจะเป็นการผลิตลูกคิดขึ้นมาเป็นแบบง่ายๆทำจากวัสดุไม้ ซึ่งสามารถคิดเลขได้และสามารถประมวลผลง่ายๆได้คือการคิดเลขที่มีความซับซ้อนได้พอสมควรเกินกว่ามนุษย์จะคิดได้ไวเท่า และมีกระดานในการจดบันทึกต่างๆ นี่คือพื้นฐานในการที่ผู้คนผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมา

ในส่วนต่อมาในยุคต่อมาผู้คนจะใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการคิดคำนวณ หรือจดบันทึกต่างๆที่มีความละเอียดสร้างกลไกให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น กลไกเฟืองเหล่านี้จะช่วยให้สามารถคิดคำนวณในส่วนของความซับซ้อนของสมการรวมทั้งตัวเลขได้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาคำนวณ เครื่องคำนวณ pascal เครื่องคำนวณของไลบ์นิซ ในสวนเรานี่เองเป็นยุคที่มีการผลิตเครื่องจักรกลขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการใช้งานของผู้คน

ในยุคนี้ผู้คนใช้ในส่วนนี้ในการจดบันทึกหรือคำนวณตัวเลขที่มีความซับซ้อนพอสมควร ส่วนยุคต่อมาผู้คนมีการผลิตเครื่องที่เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการใช้งานในส่วนของกลไกกระแสไฟฟ้า เข้ามาร่วมกับในส่วนของหลอดไฟสูญญากาศ แต่อย่างไรก็ตามหลอดไฟที่มีอายุการใช้งานที่สั้นทำให้มีต้นทุนค่อนข้างสูง การใช้งานในส่วนนี้จะเป็นส่วนของภาครัฐและใช้ในส่วนของการทหารส่วนใหญ่ แต่ในวงการศึกษาและบุคลากรทั่วไปยังไม่มีการนํามาใช้มากนัก ยกตัวอย่างเช่นเครื่อง a b c เครื่อง colosus ในยุคนี้ผู้คนใช้ในการทหารในการสงครามค่อนข้างเยอะ

และยุคต่อมาก็เป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์ที่พวกคุณใช้ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน แบ่งการทำงานแทนเครื่องจักรกลเริ่มจากการใช้หลอดสุญญากาศทรานซิสเตอร์ และยังมีอีกมากมายที่มีการพัฒนา อย่างเช่นมีการพัฒนาไมโครชิพ ที่เป็นต้นแบบในการทำคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันด้วย

แล้วสุดท้ายก็มาถึงยุคปัจจุบันที่รูปแบบคอมพิวเตอร์เป็นแบบไมโครโปรเซสเซอร์ มีการคิดในส่วนของวงจรเพื่อนำให้มีการควบคุมในส่วนของวงจรต่างๆให้มีความเหมาะสมในการทำงาน

แต่ละยุคผู้คนก็มีการพัฒนาอยู่เสมอว่าคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยให้โลกนี้มีการพัฒนาในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการแพทย์การทหาร ก็เป็นหนึ่งส่วนที่ถูกพัฒนามาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และในปัจจุบันก็ยังมีอุปกรณ์อีกมากมายที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานกับผู้คน นี่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ขึ้นได้ โดยการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  dewabet