Posted on

ก้าวให้ทันเทคโนโลยี

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่มีการหยุดนิ่งเพ่ะเทคโนโลยีนั้นทำให้โลกของเราเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เมื่อเทคโนโลยีอย่างใดอย่างหนึ่งดีขึ้นก็จะนำไปสู่การพัฒนาอีกอย่างหนึ่งตามมานั่นเอง และสิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เห็นได้ชัดเจนนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ตนั่นเอง เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตที่เอาไว้ในเพื่อการสื่อสารนั้น

มีความสำเร็จและสามารถที่จะใช้งานได้ดีและมีมาตรฐานสำหรับครทั่วโลกทำให้สิ่งต่างๆที่มีการพัฒนาตามมาต่อจากอินเตอร์เน็ตก็คือระบบสื่อสารและการใช้งานการสื่อสารต่างๆโดบอาศัยอินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนั่นเองและต้องยอมรับเลยว่าการที่เรานั้นจะสามารถพาตัวเองให้หมุนทันโลกปัจจุบันเราก็จะต้องอาศัยอินเตอร์เน็ตในการก้าวทันสิ่งต่างๆของโลกทั้งสิ้น

Facebook เป็นแอปพรอเคชั่นหนึ่งที่ได้รับคสามนิยมจากผู้ชทั่วโลกเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะก้าวทันโลกได้และถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในยุคแรกของเฟสบุ๊คนั้นถือว่าเป็นแอปพริเคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกและไม่มีการคิดเงินจากการใช้บริการต่อมาเฟสบุ๊คเล็งเห็นว่าผู้ใช้นั้นสามารถที่จะนำเทคโนโลยีอย่างแอปพริเคชั่นเฟสบุ๊ค

และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้วสามารถที่จะทำธุรกิจการค้าต่างๆได้ เฟสบุ๊คจึงมีการพัฒนาทางด้นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจการค้าของผู้ใช้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งตัวเฟสบุ๊คเองที่จะได้รับผลกำไรจากการสร้างฟังก์ชั่นในการใช้งานต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานของผู้ใช้ด้วย

Instagram เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ใช้จะสามารถใช้แอปพริเคชั่นเหล่านี้ในการทำสิ่งต่างๆ ซึ่งอินสแกรมนั้นเพิ่มจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงปีที่มาเพราะคนส่วนใหญ่ยังตื่นเต้นและยังคงมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตและออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คมากกว่านั่นเอง แต่เมื่ออินสแกรมได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆให้เทียบเตียงเฟสบุ๊คจึงทำให้อินสแกรมเป็นที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในช่วงเวลาต่อมากแต่อินสแกรมนั้นจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าเฟสบุ๊คนั่นเองและสามารถใช้งานในเชิงธุรกิจ ข่าวสาร การสื่อสารต่างๆได้เช่นกัน

TV Online ถือเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นของเทคโนโลยีอย่างมาก เพราะเราสามารถที่จะติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆโดยการเชื่อต่อและดูผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้เลยในทุกๆที ทำให้ TV Online นั้นจึงเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสเถียรและตอบสนองผู้ชมผ่านระบบอินเตอร์นั่นเอง

เทคโนโลยีเป็นสิ่งไม่หยุดนิ่ง คนเราก็เช่นกันไม่ควรหยุดนิ่งดังนั้นแล้วการก้าวทันเทคโนโลยีในด้านต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถรู้ความเป็นไปของโลกและสามารถที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้ด้วย ดังนั้นแล้วการศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จพเป็นและสำคัญสำหรับคนในยุคปัจจุบัน

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    บาคาร่าอันไหนดี