Posted on

การเรียนออนไลน์จะทำให้เด็กได้ความรู้จริงหรือไม่

เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสกรณียังไม่สามารถควบคุมได้ปัจจุบันจะยังมีการอัพเดทเรื่องของผู้ติดเชื้อที่ยังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าจำนวนจะลดลงแต่ก็ต้องมีการควบคุมเรื่องของการกักตัวเองอยู่ที่บ้านการทำงานอยู่ที่บ้านและการห้ามออกนอกบ้านรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านก็ถูกสั่งห้ามลงด้วยซึ่งทำให้  กระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ในระดับหนึ่ง

แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดให้ประชาชนเดินทางได้อย่างเสรีหรือรวมกลุ่มกันได้อย่างเสรีเช่นการเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือการกลับไปทำงานตามบริษัทต่างๆได้เหมือนเดิมอาจจะทำให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ากลับมาอีกก็เป็นได้ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าหากยังไม่สามารถควบคุมให้การระบาดเป็น 0 ได้แล้ว

มีการปล่อยให้ประชาชนออกมารวมตัวกันแล้วมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งที่ 2 น่าจะส่งผลให้ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อมีการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าดังนั้นในช่วงนี้จึงยังคงมีการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ประชาชนมารวมตัวกันดังนั้นหนึ่งในมาตรการที่ป้องกันการแพร่ระบาดก็คือยังไม่เปิดสถานศึกษาให้นักเรียนไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้วิธีการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้กับกระทรวงการศึกษาทำได้นั้นก็คือการเปิดให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งถามว่าวิธีการนี้นักเรียนจะได้รับความรู้มากหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองเลยด้วย

เพราะการเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวเด็กว่ามีความชอบมากแค่ไหนเพราะไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมเขาได้โดยถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องควบคุมอยู่ใกล้ๆเด็กก็อาจจะไม่สนใจเรียนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นคุณครูที่ออนไลน์อยู่อีกฝั่งนึงก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเด็กนักเรียนได้และเด็กนักเรียนก็จะไม่ได้รับความรู้จากการเรียนออนไลน์นี้เลยดังนั้นการที่โรงเรียนต่างๆเริ่มจะนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ออกมาให้นักเรียนได้ใช้งานกันจริงๆนั้นมองว่าอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรในเรื่องการได้รับความรู้จากทางโรงเรียนเพราะเด็กมักจะไม่ค่อยสนใจในการเรียนมากนัก

หากจะต้องมีการประกาศเรียนด้วยตนเองโดยไม่มีคุณครูผู้สอนคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้มีหลายโรงเรียนเริ่มที่จะมีการนำเรียนผ่านออนไลน์ออกมาใช้กันบ้างแล้วแต่การเรียนออนไลน์จะได้ผลก็ต่อเมื่อต้องให้ผู้ปกครองมานั่งเฝ้าเพื่อที่เด็กจะได้ตั้งใจเรียนพวกเขาถึงจะได้รับความรู้จากการเรียนจริงๆแต่ถ้าหากไม่มีใครมานั่งควบคุมคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่คุณครูผู้สอนสอนผ่านทางระบบออนไลน์

เด็กนักเรียนก็อาจจะเล่นโดยที่ไม่ได้สนใจการเรียนทำให้ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงก็เป็นได้ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงยังไม่บอกกับเด็กนักเรียนไทยในปัจจุบันเพราะถ้าเทียบความรู้ระหว่างการเรียนที่โรงเรียนกับการเรียนผ่านระบบออนไลน์แล้วเด็กนักเรียนไทยในปัจจุบันยังเหมาะที่จะต้องมากกว่า

 

ได้รับการสนับสนุนมาจาก    betbb