Posted on

การทำงานเกี่ยวกับไอที

รูปแบบของงาน Freelance หรือ งานอิสระ เป็นงานที่ใครหลายคนคงมีความคิดที่อยากจะทำเพราะเปรียบเสมือนเป็นเจ้านายของตัวเอง ไม่ต้องไปคอยแบกรับงานจากหัวหน้างานอีกที แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเดินทางไปได้สวยในสายงานกันเสียทุกคนหรอกนะ สุดท้ายแล้วก็ต้องหันกลับไปทำประจำที่เงินทุกๆเดือน เพราะงานอิสระนั้นเราจะได้เงินจากจำนวนงานที่รับในแต่ละเดือน

ข้อดีคือการที่คุณสามารถเลือกที่จะรับงานหรือไม่รับก็ได้ ทำให้คุณมีวันหยุดที่มากกว่าคนทำงานประจำ แต่ก็นั้นแหละถ้าหากว่าคุณไม่รับงาน คุณจะต้องกลับมาวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนให้เพียงพอในเดือนถัดๆไป ถ้าคุณคือพนักงานประจำในบริษัทหรือองค์ใดองค์หนึ่งแล้วรู้สึกว่าอยากจะออกมาทำอาชีพอิสระแล้วละก็คุณต้องคำถามกับตัวเองเสียก่อนว่า งานที่คุณจะออกมาทำอิสระนั้นคุณมีความรู้

ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหน เพราะเมื่อคุณออกจากงานประจำแล้วนั้นแปลว่าจะไม่มีใครมารับหน้าหรือรับผิดชอบแทนคุณได้อีกต่อไป คุณจะต้องเผชิญและแก้ไขปัญหาให้ได้ การที่จะมีคนจ้างคุณไปรับปิดชอบกับงานใดงานหนึ่งแล้วนั้นแปลว่าลูกค้ามั่นใจในฝีมือของคุณ ขนาดที่ว่าต่อให้คุณย้ายไปอยู่ที่ไหนเขาก็พร้อมเรียกใช้งานคุณเสมอ

การทำงานอิสระสิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องมีเครดิต เป็นที่รู้จักในแวดวงการสายงานที่คุณทำ เพราะถ้าหากคุณสร้างเครดิตเอาไว้ดีในสายงานนั้น เท่ากับว่าคุณพร้อมแล้วที่ออกมารับแบบอิสระด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องรอใครมาโยนงานหรือป้อนงานให้ การที่จะอยู่รอดในสายงานรูปแบบฟรีแลนซ์นี้ ใน 1 เดือน

คุณจะต้องรับงานมาทำอย่างน้อย 5 งาน หรือแล้วแต่ว่าโปรเจคของงานมีระยะสั้นยาวเท่าไหร่ และคุณได้ค่าตอบแทนจากงานนั้นเท่าไหร่ ก็จริงอยู่อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่างานประเภทนี้สามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับมาทำก็ได้ เพราะคุณคือเจ้านายตัวเองที่สามารถตัดสินใจเองได้แล้ว แต่ก็ควรวางแผนเรื่องการใช้เงินเอาไว้ด้วย ไม่อย่างนั้นแล้วมันจะส่งกระทบต่อเดือนถัดๆไปของคุณที่ลำบากตามมาในภายหลัง

เพราะฉะนั้นอย่างน้อยในแต่ละเดือนก็ควรรับงานมาทำไว้บ้าง อย่างที่รู้กันว่างานอิสระยังถูกมองว่าเป็นงานที่ไม่มั่นคงถ้าเทียบเท่ากับพนักงานในบริษัท แต่เราก็สามารถสร้างรากฐานให้เทียบเท่าหรือดีกว่าพนักงานประจำได้ ถ้าเราตั้งใจทำงาน สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าคนทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไร ลักษณะงานแบบไหน ก็ควรที่จะตั้งใจทำงาน ใส่ใจกับงาน และทำมันออกมาให้เต็มที่

 

สนับสนุนโดย   dewabet

Posted on

ร้านค้าขนาดเล็กและคอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ

ร้านค้าชุมชนและร้านค้าขนาดเล็กในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก ผู้คนสามารถเปิดร้านขายของขึ้นมาได้เองโดยที่มีการลงทุนค่อนข้างต่ำในการซื้อสินค้ามาขายในสถานที่ของตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาค่อนข้างในชุมชนต่างๆจะมีร้านค้าของชุมชนตัวเองเป็นจำนวนมาก เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานการขายของ ในเขตการดูแลของตัวเอง

ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นจะต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในส่วนของการดำเนินกิจการ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หากจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้น หรือหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพื่อมาใช้พัฒนาในส่วนของธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาหากลุ่มลูกค้าเยอะมากยิ่งขึ้น แม้แต่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าในส่วนของการทำหน้าร้านแบบออฟไลน์ ก็มีความจำเป็นจะต้องนำอุปกรณ์ต่างๆที่มีการพัฒนาในยุคปัจจุบันเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

ร้านขนาดเล็กมีความจำกัดในการใช้เทคโนโลยีและส่วนของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่จะรู้ประมาณในการพัฒนาการทำงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นว่าการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ให้ใหม่ได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์บวกกับอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองในการพัฒนาในส่วนของอาชีพหรือธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการค้าขาย ในส่วนของร้านค้าขนาดเล็กหรือร้านค้าชุมชนนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ได้หลายอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรับจ่ายเงินที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อมามีส่วนร่วมในการใช้งาน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนติดต่อสื่อสารทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้แอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนที่มีการผลิตขึ้นมาจากธนาคารต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน หรือจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ของธนาคารที่สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อเช็คยอดเงินหรือทำธุรกรรมการเงินอื่นๆได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกับในส่วนของเว็บไซต์เพื่อมารับจ่ายเงิน

และมีอีกมากมายที่ร้านค้าขนาดเล็กสามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นสร้างเพจขึ้นมาเพื่อบ่งบอกกับคนในชุมชนว่าวันนี้มีของสินค้าอะไรมาขาย หรือแม้แต่จะเป็นสร้างโปรโมชั่นการโฆษณาใหม่ๆเพื่อให้มีการขยายตัวของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น ความรู้ในชุมชนว่ามีความต้องการในสินค้าชนิดใดได้บ้าง เพื่อนำมาพัฒนาความต้องการในการใช้สินค้าให้ตรงกับสิ่งที่ลงทุน

การลงทุนจากคลังใช้ทรัพยากรส่วนตัวในการลงทุนสินค้าและบริการต่างๆ หากไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะทำให้สินค้าเรานั้นมีการค้างสต๊อกและทำให้เงินในการลงทุนจมกับสินค้าต่างๆที่ไม่สามารถขายได้ นี่จึงเป็นความจำเป็นที่ร้านค้าขนาดเล็กก็จำเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ และในปัจจุบันก็มีแพลตฟอร์มหรือนวัตกรรมมากมายเกิดมาเพื่อรองรับการทำงานของผู้คนในด้านต่างๆ

 

 

สนับสนุนโดย    rb88 pantip

Posted on

ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์สร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจ 

การแข่งขันที่สูงในปัจจุบันจึงทำให้การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจต่างๆมีรูปแบบที่เร็วมากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมก็มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะนี้มีความทวีความรุนแรงอยู่ตลอดเวลา เพราะในปัจจุบันมีบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง เกิดขึ้นเข้าสู่สนามแข่งในอุตสาหกรรมต่างๆค่อนข้างมาก

ยังไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งของบริษัทต่างๆที่จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวนำเกี่ยวกับคู่แข่ง หรือแม้แต่จะเป็นสร้างความได้เปรียบของอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ในรูปแบบของการจัดตั้งองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะกำหนดจุดมุ่งหมายสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

โดยณปัจจุบันประเทศจีนมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมระบบต่างๆหรือแต่ละส่วนในการใช้ทรัพยากรของโรงงาน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงงานนั้นจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละบริษัท มีความจำเป็นจะต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาให้ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมส่วนต่างๆในการผลิตของโรงงานจุดประสงค์ที่สำคัญอย่างยิ่ง โอกาสในการติดเชื้อไวรัสต่างๆที่ผู้คนทำงานร่วมกันและสัมผัสกันโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือแม้แต่จะเป็นการไอจามใส่กันซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรค

ที่ทำให้ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ประเทศต่างๆให้ความสำคัญในการควบคุมคอมพิวเตอร์ในสถานที่ที่ปลอดภัย เพื่อควบคุมในส่วนของโรงงานและกำลังการผลิตที่ยังผลิตได้อยู่ในขณะนี้ ในส่วนนี้เองจึงทำให้ธุรกิจต่างๆที่มีการวางระบบโครงสร้างในการควบคุมคอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม ไ

ด้เปรียบคู่แข่งอย่างมาก ขอในขณะที่คู่แข่งจะต้องหยุดชะงักรอสถานการณ์เกี่ยวกับการควบคุมเชื้อไวรัสชะลอตัวลง จึงทำให้คู่แข่งไม่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้ ทำให้บริษัทต่างๆเหล่านั้นได้เปรียบอย่างยิ่งในการผลิตสินค้าเพื่อความปลอด

นี่เป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้ได้เปรียบกับคู่แข่งและพัฒนาศักยภาพในการทำงานอยู่เสมอ ในปัจจุบันมีการแจกจ่ายทางด้านองค์ความรู้ต่างๆหรืองานวิจัย สำหรับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรต่างๆ

เพื่อหาจุดบกพร่องและวิเคราะห์หาทางแก้ไขให้เร็วที่สุด อีกทั้งยังมีการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้ผู้คนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้อีกจากการวางระบบและโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงาน วิธีทำให้รูปแบบการทำงานในปัจจุบันสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ต่างๆให้เกิดประโยชน์สูง

 

สนับสนุนโดย     ซื้อหวยฮานอยออนไลน์

Posted on

พัฒนาความรู้ของบุคลากรในการศึกษา 

การศึกษาถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือเป็นของโลกก็ตาม ในยุคที่ณปัจจุบันมีการเข้าถึงเทคโนโลยีมากมาย ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกันได้อยู่เสมอ จึงทำให้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กัน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อุปกรณ์การสื่อสารหรือทางด้านอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับลดราคาอยู่เสมอ

ในส่วนเหล่านี้จึงทำให้ผู้ใช้งานมากมาย สามารถพัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตร่วมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ นี่เองจะเป็นส่วนสำคัญว่าทำไมการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่ทำให้มนุษย์มีความรู้มากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาในปัจจุบันที่มีการเข้าถึงของคอมพิวเตอร์ในทุกๆการศึกษาแล้ว

ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ต ในระบบการศึกษาในโรงเรียนต่างๆก็สามารถส่งต่อองค์ความรู้ผ่านการได้ในช่องทางต่างๆมากยิ่งขึ้น บุคลากรภายในองค์กรการศึกษาเองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองที่มีความสนใจในการใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุด หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างอาชีพสร้างงานให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆในโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word โปรแกรม Excel หรือโปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ในโรงเรียนต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กภายในโรงเรียนของตัวเอง ให้สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่นักเรียนจะต้องมีการพัฒนา อย่างไรก็ตามหากจะต้องให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้วยตัวเองคงเป็นเรื่องที่ยากในปัจจุบัน

เพราะว่าถึงจะมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ แต่อย่างไรบางครั้งก็อาจจะติดปัญหานิดหน่อยในส่วนของการสื่อสารกัน ในส่วนเรานี้เองบุคลากรหรือว่าคุณครูอาจารย์ภายในโรงเรียนนั้นๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามาเป็นสื่อกลางเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีโอกาสที่จะนำไปต่อยอด เพราะถ้าหากนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้โดยที่มีบุคลากรภายในองค์กรการศึกษาคอยให้คำแนะนำก็จะสามารถพัฒนาการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ไปได้อย่างรวดเร็ว

คอมพิวเตอร์จึงเป็นสื่อกลางในการที่บุคลากรครูอาจารย์ต่างๆไปโรงเรียน ใช้สำหรับพัฒนาและฝึกสอนเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนตัวเอง และสามารถเพิ่มศักยภาพในการสอนได้มากยิ่งขึ้น หากครูอาจารย์สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆในโลกอินเตอร์เน็ตได้ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของสถานการศึกษาอยู่แล้ว

จึงเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนเอง ที่มีการวางโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ รวมถึงในส่วนของเอกชนต่างๆก็มีการวางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้ตอบสนองกับการค้นหาข้อมูลต่างๆเสมอ 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   next88 ทางเข้า

Posted on

ผู้บริหารนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ผู้บริหารมากมายที่มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นส่วนร่วมในการบริหารโครงสร้างของบริษัทให้เหมาะสมกับการทำงาน ปัจจุบันมีการเกิดขึ้นของธุรกิจเป็นจำนวนมากทางบริษัทไหนที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ หรือแม้แต่ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของบริษัทตัวเองได้ อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันในการปฏิบัติงานสร้างกลยุทธ์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับโลกในปัจจุบัน มีความเข้มข้นเป็นอย่างมากเพราะธุรกิจในทุกวันนี้ในทุกอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด การนำซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บริษัทของตัวเองสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานได้ ในประเทศไทยก็มีในระดับอุตสาหกรรมที่พยายามพัฒนาศักยภาพในการทำงานรวมถึงการบริหารงานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่น โรงขายเหล็ก โรงงานขายเหล็ก จะมีการขายเหล็กในปัจจุบันผู้บริหารก็จะมีการบริหารในส่วนของทรัพยากรต่างๆ ที่นำมาผลิตเหล็กหรือแม้แต่จะเป็นการนำโครงสร้างต่างๆทำให้การจัดการเป็นไปด้วยความราบรื่น และบุคลากรทางแต่ภายในองค์กรก็ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่ทางการตลาดพนักงานขายหรือแม้แต่จะเป็นบุคลากรต่างๆซึ่งทำการขนเหล็ก ในส่วนนี้หากผู้บริหารมีการนำเทคโนโลยีเข้ามานั่นคือการใช้คอมพิวเตอร์ในการลงข้อมูลซื้อขายอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ขายหรือพนักงานขายสามารถเช็คได้ว่าในสต๊อกมีสินค้าเท่าไหร่

และสามารถตอบได้ว่าราคาเท่าไหร่มีส่วนลดเท่าไหร่ นี่เองจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการที่จะพัฒนาศักยภาพให้บริษัทตัวเองมีมากยิ่งขึ้นหากค้าขายโดยใช้การจำหรือแม้แต่จะเป็นการจด อาจจะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่มีความแม่นยำแต่ถ้านำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ในการคีย์ข้อมูลหรือสร้างซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับกับการใช้งาน จะทำให้การใช้งานเป็นไปด้วยการพัฒนาของบริษัท อยู่ตลอดเวลา เรานี้เองคือส่วนสำคัญว่าทำไมจะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆในการนำเทคโนโลยีเข้าร่วมกับการทำงานหรือการบริหารองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ภายในบริษัทของตัวเองหาบริษัทไหนที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กหรือใหญ่ ธุรกิจใหญ่ขนาดไหนก็สามารถเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ แล้วยังมีเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยการวางโครงสร้างให้สามารถเติบโตไปได้ สร้างโอกาสในการแข่งขันรวมถึงสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน

สร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงาน รวมถึงบุคลากรในองค์กรก็สามารถดำเนินการไปด้วยความง่ายดาย นี่เองคือหัวใจสำคัญของนักธุรกิจในปัจจุบันที่จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอไม่ใช่เพียงแต่ศักยภาพในการทำงานของตัวเอง แต่เป็นศักยภาพในการพัฒนาบริษัทอีกด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    next 888

Posted on

นวัตกรรมและโรงงาน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการในหลายๆกิจการ สร้างความได้เปรียบและเสียเปรียบกับธุรกิจมากมาย การนำคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมในส่วนต่างๆของสายการผลิตในบริษัทถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หาสายการผลิตไหนหรือบริษัทไหนสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆได้เป็นอย่างดี จะทำให้ช่วยทำให้สร้างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้บริษัทได้ประโยชน์อย่างยิ่งหากมีการใช้เทคโนโลยีจากบุคลากรภายในองค์กรตัวเอง ซึ่งจะเห็นหลายครั้งว่าหลายๆบริษัทมีการนำเข้าเทคโนโลยีมากมายไม่ว่าจะเป็นการควบคุมส่วนต่างๆภายในบริษัทผ่านคอมพิวเตอร์

หรือแม้แต่จะเป็นนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแต่บางบริษัทบุคลากรภายในบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็ไม่สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ จึงทำให้การใช้เทคโนโลยีถือว่าเป็นเรื่องยากในการที่บริษัทบางบริษัทจะนำมาใช้อย่างรวดเร็วจึงต้องมีการ เว้นระยะในการทำงานหรือการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในบริษัทของตัวเองได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าและใช้เวลาอยู่ร่วมกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหรือเทคโนโลยีเหล่านั้นให้มีความคุ้นชิน

ไม่ผิดแปลกหากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันจะมีการผลิตและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของตลาดหรือแม้แต่จะเป็นผู้บริโภคเลี้ยงก็ตาม ท่อในอุตสาหกรรมต่างๆมีการแข่งขันกันในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ จึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตของตัวเองให้ได้ในเวลาที่รวดเร็ว

การควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์หรือปัญญาประดิษฐ์ถือเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างยิ่งในหลายๆบริษัทที่มีการใช้งาน มีการนำเข้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมมากมายเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้บริษัทของตัวเองปรับปรุง วิธีการดำเนินการหรือแม้แต่จะเป็นระบบโครงสร้างต่างๆภายในองค์กร ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือว่าสามารถดำเนินกิจการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โอกาสที่บริษัทต่างๆจะต่อสู้ในอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเกิดประโยชน์สูงสุด ในปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ๆมากมายเกิดขึ้นเพื่อรองรับต่อการใช้งานของการเกิดขึ้นของบริษัทและการดำเนินกิจการในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามหากมีนวัตกรรมต่างๆจะไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ก็ไม่ทำให้บริษัทเหล่านั้นที่ซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโรงงานผ่านคอมพิวเตอร์

หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ Robot ในส่วนสายการผลิต ถ้าไม่มีการใช้งานที่เหมาะสมหรือไม่มีศักยภาพในการใช้งานที่มากพอก็ไม่สามารถที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้และก็เป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองอย่างยิ่ง ถ้ามีการลงทุนแล้วไม่สามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบริษัทให้เพิ่มขึ้นได้

 

สนับสนุนโดย   รวมเว็บหวยออนไลน์

Posted on

ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์

ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับการแบ็คอัพแล้วก็เรียกคืนข้อมูล โดยกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์นี้มีส่วนจำเป็นในการดำเนินชีวิตของเราไปแล้ว ดังนั้นขั้นตอนหรือพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เราก็ควรที่จำเป็นจะต้องรู้จัก  อย่างน้อยก็พื้นฐานก็ยังดี

–    เมื่อ BIOS ค้นหาระบบปฏิบัติการวินโดวส์เจอแล้วไฟล์ก็จะถูกโหลดมาที่หน่วยความจำแรม (RAM)ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะโหลดไฟล์ระบบจากฮาร์ดดิสก์แล้วต่อจากนั้นไฟล์ระบบก็จะถูกรันด้วยการโหลดองค์ประกอบหรือเคอร์เนล (Kernel)ของระบบปฎิบัติการวินโดวส์และก็ควบคุมรูปแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

–    ขั้นตอนสุดท้ายระบบปฏิบัติการวินโดวส์จะโหลดเนื้อหาเกี่ยวกับคอนฟิกต่างๆของระบบ ไม่ว่าจะเป็น เวอร์ชั่นวินโดวส์, รีจิสทรี รวมทั้ง โพร์ไฟล์ ฯลฯนับว่าเป็นอันสำเร็จ และก็พวกเราก็สามารถเริ่มใช้งานวินโดวส์ได้โดยทันที

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเพื่อที่จะได้ให้พวกเราสามารถหาวิธีบำรุงรักษา หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมคอมพิวเตอร์ได้อย่างตรงประเด็นโดยแบ่งเป็น 2 อย่างหมายถึงอุปกรณ์ กับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์

ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดตั้งในคอมพิวเตอร์

โดยการทำหน้าที่ หรือดำเนินงานต่างๆนาๆ แล้วก็จะถูกควบคุมการทำงานโดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับองค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ ตัวอย่างเช่น

ซีพียู (CPU : Central Processing Unit) นับว่าเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นใจกลางสำหรับในการประเมินผล และก็ควบคุมองค์ประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานด้วยกันได้อย่างแม่นยำ

ซึ่งด้านในซีพียูก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า ทรานซิสเตอร์ปริมาณหลายตัวประกอบเข้าด้วยกันซึ่งทรานซิสเตอร์จะปฏิบัติภารกิจบันทึกชุดคำสั่งจำนวนมากที่ใช้สำหรับเพื่อการประเมินผลแล้วก็ดำเนินการตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา (Clock)

ด้านในหนึ่งคลื่นความถี่ต่อวินาทีกับการประมวลผล 1 ครั้งซึ่งเรียกหน่วยวัดความเร็วของซีพียูว่า เฮิรตซ์ (Hz)หน่วยความจำแคช (Cache Memory) เป็นคลังเก็บข้อมูลชั่วครั้งคราวขนาดย่อย

โดยจะเก็บคำสั่ง และก็ข้อมูลที่ถูกใช้งานเป็นประจำแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าหน่วยความจำแรมรวมทั้งฮาร์ดดิสก์ ซึ่งหน่วยความจำแคชปฏิบัติงานอยู่ระหว่างซีพียูแล้วก็หน่วยความจำแรมเพื่อช่วยสำหรับในการประเมินผลลักษณะการทำงานของซีพียูปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นโดยไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากหน่วยความจำแรม รวมทั้งฮาร์ดดิสก์

สำหรับหน่วยความจำแคชแบ่งได้ 3 ระดับร่วมกันเป็นL1, L2 และก็ L3 Cacheโดยในอดีตกาล L1 Cache จะถูกรวมไว้ภายในตัวเดียวกับซีพียู หรือที่เรียกว่า InternalCache ส่วน L2 แล้วก็ L3 Cache จะถูกแยกออกมาจากซีพียู ซึ่งเรียกว่า ExternalCache แต่ว่าในซีพียูแบบใหม่ๆจะและก็ 3 ตัวไว้ภายในตัวเดียวกับซีพียู

โดยหน่วยความจำแคชในซีพียูตระกูลอินเทล เรียกว่า L3 Cacheส่วนหน่วยความจำแคชในซีพียูตระกูลเอเอ็มดี จะเรียกว่า L2 Cache แต่ว่าไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ พวกเราควรที่จะเลือกหน่วยความจำแคชที่มีปริมาตรมากๆไว้ก่อน

 

สนับสนุนโดย   entaplay ดี ไหม

Posted on

ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

มีหลายๆคนเคยบอกว่าธุรกิจคอมพิวเตอร์กำลังจะตาย ในหลายๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในพันทิพหรือว่าในส่วนของเซียร์รังสิตก็ตาม ที่เป็นสถานที่ในการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชั้นนำของประเทศไทย ที่รวบรวมข้างร้านต่างๆที่ขายอุปกรณ์หรือแม้แต่จะเป็นการทำอุปกรณ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของบุคคลต่างๆ คงจะเถียงไม่ได้ว่าในหลายๆบริษัทที่มีการเริ่มต้นในการทำธุรกิจที่จำเป็นอย่างมากในการใช้คอมพิวเตอร์

การหาข้อมูลหรือข้อมูลต่างๆว่าการใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง จะต้องไปศึกษาที่ไหน หลายๆคนคงจะหนีไม่พ้น 2 ที่นี้ก็คือพันทิพย์กับเซียร์รังสิตและยิ่งและปัจจุบันที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างมาก การเข้าถึงของเทคโนโลยีทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้สามารถเรียนรู้ในการซ่อมคอมประกอบคอมด้วยตัวเอง ตอนนี้โสดอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายอย่างยิ่งในการซ่อมและประกอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของคอมพิวเตอร์ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเสียเงินทำให้ผู้คนเลือกที่จะซื้ออุปกรณ์มาทำเอง

ทำให้ธุรกิจต่างๆมีความเศร้าอย่างยิ่งในธุรกิจของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีบริษัทใหญ่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจไอบี Advance เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่สามารถประกอบคอมและขายอุปกรณ์ส่วนต่างๆของคอมได้ ทำให้บริษัทเล็กๆหรือร้านขนาดเล็กได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะว่าผู้คนสามารถไปซื้อกับบริษัท 2 บริษัทนี้โดยตรงได้และมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าเจ้าอื่น ส่งผลให้ในปัจจุบันในสถานที่ต่างๆมีความเศร้าอย่างมากในการทำกิจการเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทยที่มีบริษัทและบริษัทมีความจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ

หรือว่าจะเป็นส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำให้บริษัทตัวเองเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหากบริษัทไหน ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมต่อการทำงานหรือว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานมาก จะส่งผลให้การทำงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทเพิ่มขึ้นไปอีก สิ่งเหล่านี้เองจึงสำคัญอย่างยิ่งว่าธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในการรับซ่อมคอม หรือธุรกิจในการรับประกอบคอมจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาร้านค้า ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งในการทำสิ่งเหล่านี้

ความเป็นไปได้ที่ธุรกิจเหล่านี้จะต้องเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นเพื่อต่อสู้กับธุรกิจต่างๆ แล้วสร้างโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจของตัวเอง เพราะในปัจจุบันอย่างที่รู้กันว่าในส่วนของร้านคอมพิวเตอร์หรือหาร้านให้บริการอินเตอร์เน็ตก็ตามก็ไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้เพราะว่า ราคาคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างถูกและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หากเสียผู้คนก็อาจจะไม่ซ่อมและสามารถเลือกใช้ที่ซื้ออุปกรณ์ใหม่เลยก็ได้ เรานี่เองจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งว่า ห้างร้านต่างๆ หากต้องการที่จะเพิ่มฐานลูกค้า จำเป็นจะต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อความอยู่รอด พัฒนาศักยภาพลดราคาลงเพื่อแข่งขันสู้กับตลาดให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงในทุกๆที่ ผู้คนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีราคาถูกและบริษัทได้โดยตรงจึงทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงกับห้างร้านต่างๆที่รับจัดทำคอมพิวเตอร์

 

สนับสนุนโดย   แทงหวยออนไลน์

Posted on

การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบมือถือ

จะเห็นได้ว่าในรูปแบบของการทำธุรกรรมโดยการทำผ่านมือถือในสมัยนี้เป็นที่นิยมกันมาก เพราะว่ามันเป็นวิธีที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการหรือมีความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นการทำได้โดยง่าย และยังไม่ยืดเยื้ออีกด้วยนะ

การทำธุรกรรมต่างๆโดยการทำผ่านระบบมือถือนั้น ถือว่าเป็นเรื่องง่ายพร้อมกับสะดวกและรวดเร็ว โดยที่คุณนั้นไม่ต้องเดินทางไปข้างนอกหรือสถานที่ต่างๆเลย นั่นทำให้เห็นว่าหมดเรื่องของการจุกจิกที่จะต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆออกไป และสิ่งที่คุณจะต้องทำก็เพียงแค่ดาวน์โหลดแอพพลิกเคชั่นเกี่ยวกับธุรกรรมเหล่านั้นมาไว้ในมือถือเพียงเท่านั้น

ซึ่งเพียงแค่มีแอพแค่นี้คุณก็ลดการเสียเวลาในการเดินทางไปธนาคาร หรือไม่ต้องวุ่นวายกับรถติดหรือต้องหารถเพื่อเดินทางไปสถานที่ต่างๆอีกเลย เรียกได้ว่าสมัยนี้ก้าวหน้ากว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้อำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆอีกมากมาย

สำหรับการโอนเงินหรือการทำธุรกรรมต่างๆในมือถือของคุณนั้น ได้มีการออกแบบมาเพื่อเป็นการตอบโจทย์สำหรับคนยุคใหม่ด้วยกัน เพราะนอกจากจะอำนวยความสะดวกเรื่องการทำธุรกรรมต่างๆแล้วยังอำนวยความสะดวกในด้านของการช้อปปิ้งออนไลน์ได้อีกด้วย เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็ตามสามารถที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้เพียงแต่คุณมีอินเตอร์เน็ตเพียงเท่านั้น

สมัยก่อนนั้นคุณอาจจะต้องเดินทางเพื่อเข้าไปยังสถานที่ที่สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ หรืออาจจะต้องเดินทางไปหน้าตู้เอทีเอ็มเพื่อเป็นการโอนเงิน ดังนั้นการตอบโจทย์โดยการมีแอพในการทำธุรกรรมนั้นถือได้ว่าเป็นหลักสำคัญจริงๆ ยิ่งสมัยนี้ด้วยแล้วนอกจากจะโอนเงินผ่านมือถือยังสามารถที่จะจ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือแม้แต่ค่าบัตรต่างๆก็ได้เช่นกัน

โดยท่านสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นเหล่านี้มาเพื่อไม่ต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆ จึงทำให้ประหยัดทั้งเวลาในการเดินทาง และยังตอบโจทย์ที่คุณไม่ต้องเสียค่าเดินทางหรือเสียเวลาในการที่จะต้องทำธุกรรมเหล่านี้เลย เชื่อเถอะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราสบายขึ้น บางคนบอกว่ามันเป็นการทำให้คนขี้เกียจมากขึ้น แต่อันที่จริงแล้วข้อดีของมันก็ทำให้คนนำเวลาเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆหรือไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้

โดยมันเป็นข้อดีมากกว่าข้อเสียเสียด้วยซ้ำ ถ้าหากคนเราใช้ประโยชน์ให้ถูกทาง ก็เป็นการตอบโจทย์และเป็นข้อดีที่มีเกินคาดสำหรับการใช้ธุรกรรมเหล่านี้

 

ขอขอบคุณ  betbb  ที่ให้การสนับสนุน