Posted on

คอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ยุคแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่ใช้ในการนับเลข จะเป็นเท่านั้นแต่ในยุคปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการใช้งานทางด้านต่างๆ มีซอฟแวร์มากมายถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายกัน แต่ละบริษัทก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดึงศักยภาพสูงสุดของการอนุมัติ นี่เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้คนมีความพยายามจะพัฒนาประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นและออก นวัตกรรมใหม่ๆออกมา

เพื่อรองรับการใช้งานผู้คนและเปลี่ยนแปลงในยุคสมัย ในสมัยก่อนในส่วนของยุคสมัยเครื่องจักรกล หรือเป็นในส่วนของมนุษย์กำลังพัฒนาในส่วนต่างๆในการติดต่อสื่อสารกันแม้แต่จะเป็นการค้าขาย ผู้คนได้ใช้วัสดุธรรมชาติผลิตในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในช่วยคิดเลข โดยใช้ในการจดบันทึกต่างๆ มีอุปกรณ์มากมายในยุคอดีตที่เป็นต้นแบบหรือเป็นสิ่งแรกในการพัฒนาคอมพิวเตอร์

ต่อมามนุษย์เริ่มมีการผลิตเครื่องจักรกลหนัก มีกลไกที่ซับซ้อน ในส่วนนี้เองทำให้มีการพัฒนาที่มีฟันเฟืองในต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานแต่ยังหน้าตาไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในยุคนี้เรียกว่ายุคเครื่องจักรกล ไม่ว่าจะเป็นในการคำนวณของพาสคัล นาฬิกาคำนวณไม่มีคนอื่นมากมายที่ถูกผลิตขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามเขาไปแต่ก็ยังไม่หยุดยั้งในการผลิต ตอบมาเป็นยุคเครื่องจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์

ในส่วนนี้จะมีการผลิตเครื่องกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในส่วนนี้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้แล้ว มีอุปกรณ์มากมายที่ใช้ในการส่งต่อข้อมูลหรือองค์ความรู้ต่างๆ และในยุคต่อมาก็เป็นยุคอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในยุคนั้นก็จะมีในส่วนของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มากมายที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมา

แต่ในส่วนนี้เองก็ใกล้กับในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น พายุต่อมาจะเป็นยุคที่เราอยู่ในยุคปัจจุบันที่มีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเพื่อรองรับการใช้งาน หน้าตาคอมพิวเตอร์ก็เป็นแบบนี้ทุกวันนี้แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุปกรณ์ยังไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อจะเข้าไปอยู่ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราใช้ชีวิต

ไม่ว่าในยุคปัจจุบันก็จะมีการย่อส่วนกลางคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราที่สามารถควบคุมผ่านช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนอินเทอร์เน็ต Application ต่างๆ รวมทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้งานเพื่อสั่งการการทำงานของรูปแบบต่างๆของไฟฟ้า

นี่จึงเป็นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์ในยุคต่างๆ ที่มาเป็นนายกปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพื่อบ่งบอกว่ามนุษย์มีการพัฒนาอยู่เสมอทางด้านต่างๆ 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   rb88 เข้าสู่ระบบ