Posted on

ความสำคัญของการทำงานที่บ้านและประโยชน์

การทำงานในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งเยอะ ผู้คนส่วนใหญ่มีการปรับตัวในการทำงาน โดยเฉพาะบริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็มีการนำเข้าของเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะมาพัฒนาในองค์กรโดยมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ใช้ซอฟต์แวร์และสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการทำงานให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด บริษัทส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯและปัจจุบันก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับทางด้านไอทีรวมถึงบริษัทที่จะต้องใช้ความคิดหรือจินตนาการต่างๆ

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำเข้ามาของรูปแบบการทำงานสมัยใหม่หรือการทำงานรูปแบบของยุโรปที่มีการนิยมกันในปัจจุบัน การทำงานที่บ้านถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ที่ทำงานไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปในสถานที่ใกล้ๆ หรือใช้เวลาหลายๆชั่วโมงในกันเดินทางไปสถานที่ต่างๆ แต่สามารถทำงานในสถานที่ไหนก็ได้ที่ต้องการนี่เองจึงใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน นำเวลาที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดผลงานต่างๆร่วมซึ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าและนวัตกรรม 

รูปแบบในปัจจุบันของการทำงานที่บ้านในยุคปัจจุบันมีความนิยมอย่างยิ่ง ผู้คนส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารรวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตามในรูปแบบการตั้งโครงสร้างบริษัทก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน หากไม่สามารถในส่วนของจัดการรูปแบบโครงสร้างเหมาะสมต่อการทำงานจะทำให้การทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่ควร ข้อดีและข้อเสียของการทำงานที่บ้านนั่นคือ

ข้อดีของการทำงานที่บ้าน ตั้งนาฬิบ้านจะได้ในส่วนของการลดระยะเวลาในการทำงานให้เยอะมากยิ่งขึ้นและลดเวลาในการเดินทาง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผู้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น นี่เองเป็นข้อดีของการทำงานที่บ้านที่ได้รับความนิยมจากในทางยุโรปที่มีการปรับใช้คนข้างเยอะ ซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านข้างเยอะในประเทศไทยที่นำรูปแบบการทำงานที่บ้านมาสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ และสร้างประโยชน์มหาศาลเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย การวางระบบไม่เหมาะสมจะทำให้รูปแบบการทำงานไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควร ส่งผลให้เนื้อหาการทำงานรูปแบบการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ สูญเสียการควบคุมหรือการบังคับบัญชาของงานต่างๆ

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์และความต่างๆเข้ามารองรับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนต่างๆ ที่สามารถควบคุมงานรวมถึงตั้งโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานได้มากยิ่งขึ้น สามารถประชุมทางไกลได้โดยผ่าน Skype หรือโปรแกรม Zoom ที่มีเข้ามาเพื่อ support แล้วในยุคปัจจุบันของการทำงานของผู้คนต่างๆ นี่จะเป็นความสำคัญอย่างยิ่งว่าทำไมการทำงานที่บ้านโดยใช้คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวก็สามารถที่จะได้งานที่มีผลลัพธ์และมีประสิทธิภาพได้ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในอนาคตประเทศไทยอาจจะก้าวเข้าสู่การทำงานที่บ้านหรือ work from home อย่างเต็มรูปแบบ จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวและเตรียมตัวให้พร้อมต่อการพัฒนาในอนาคต 

 

ขอขอบคุณ  entaplay casino  ที่ให้การสนับสนุน